Privacyverklaring

Vanaf mei 2018 ben je verplicht je aan de privacywet te houden. Dat houdt voornamelijk in dat je als website duidelijk maakt wat je met eventuele persoonsgegevens doet en waar deze gegevens uit bestaan. Podium Grounds heeft besloten om middels deze pagina duidelijk te maken wat er met gegevens van de bezoeker gebeurt. Hier volgt de privacyverklaring die van toepassing is voor bezoekers van Podium Grounds:

Privacyverklaring

Persoonsgegevens

Podium Grounds kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat jij gebruik maakt van de diensten van onze website (het aanschaffen van een ticket voor een concert in Grounds). Podium Grounds verwerkt daarbij je opgegeven naam, je e-mailadres en huisnummer + postcode. Huisnummer + postcode worden later gebruikt voor publieksonderzoek van Rotterdam Festivals.

Waarom?

Podium Grounds verwerkt deze gegevens om bijvoorbeeld een mailing te sturen over onze komende concerten. Bezoekers hebben altijd de mogelijkheid om zich af te melden voor deze mailing. Verder vindt Rotterdam Festivals het van groot belang dat zoveel mogelijk Rotterdammers kennis nemen van het cultuuraanbod in Rotterdam en deze ook bezoeken. Hoe ziet mijn publiek er uit? Hoe beleven zij hun bezoek? Wat kun je doen om bestaand publiek te behouden? En welke groepen blijven er nu nog weg? Hoe kun je (nog) niet-bezoekers bereiken en verleiden tot een bezoek? Welke partners in de stad zijn geschikt voor mijn culturele instelling als het gaat om (nieuw) publieksbereik? Publieksonderzoek kan een antwoord geven op bovenstaande vragen en het daarmee bereiken van een groot en divers publiek.

Bewaren van gegevens

Podium Grounds bewaart deze persoonsgegevens in een programma, waar alleen de werknemers van Grounds toegang tot hebben.

Gegevens aan derden

Podium Grounds verstrekt de gegevens alleen eenmaal per jaar aan Rotterdam festivals in verband met het publieksonderzoek. Dit gaat alleen om de postcode + huisnummer van de bezoeker en niet om verdere gegevens. We delen jouw persoonsgegevens ook met onze partner organisatoren van concerten en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Websitebezoek

Op grounds.nu worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de websitevia Google Analytics. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

grounds.nu maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Tevens kan je hier het privacybeleid van Google Analytics vinden. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe mijn website gebruikt wordt. Gegevens die verzameld worden via Google Analytics worden elke 38 maanden automatisch gewist.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij, als eigenaar van grounds.nu, hebben hier geen invloed op.
Wij, als eigenaar van grounds.nu, geven Google geen toestemming om via grounds.nu verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Dit allen geldt tevens voor affiliatie programma’s waarbij grounds.nuaangesloten zit.

Als jij de indruk hebt dat de gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien jij meer informatie wenst over de beveiliging van door Podium Grounds verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via: info@grounds.nu.

Podium Grounds, mei 2018.