Grounds

21 april 2017

17:30 - 21:00

Openingsceremonie The Syrian Cultural and Community Center

TE GAST IN GROUNDS

Presentatie
Introductie van the Syrian Cultural and Community Center in twee talen:  Nederlands door Abdalrahman Taher Agha en Arabisch door Hoor al sa’ed.

Muziek
Masabih Band
Heel leuke Syrische muziek, gespeeld door Ahmad Alsaleh en zijn twee dochters.

Eat&Meet
Na de muziek zal er een ‘matching event’ plaatsvinden waarin nieuwe en oude bewoners van Rotterdam met elkaar in contact komen zodat ze elkaar beter kunnen leren kennen. Waar mogelijk zullen nieuwe bewoners van Rotterdam gekoppeld worden aan oude bewoners zodat ze elkaar kunnen helpen in het vinden van een baan, of bij het verbeteren van de Nederlandse taal.
Het restaurant Syrian Food by Tayba zal het diner voorbereiden voor deze Eat&Meet.

Kindertheater door the Syrian Cultural and Community Center
Een kort toneelstuk over het leven van kinderen als vluchtelingen in Nederland.

Muziek door the Syrian Cultural and Community Center Band: een afwisseling van oriëntaalse muziek uit Syrië.

Programma
17.30: Binnenkomst gasten met de “Arada Shamieh”
18.00: Opening door Khaled Alkordi en presentatie
18.30: Muziek door Masabih Band
19.00: Eat&Meet: nieuwe bewoners ontmoeten oude bewoners
20.00: Kindertheater door the Syrian Cultural and Community Center
20.30: Oriëntaalse muziek door the Syrian Cultural and Community Center Band

Vrije toegang, maar lokale bewoners wordt gevraagd voor een vrijwillige contributie van 5 euro om de reiskosten te kunnen dekken van de nieuwkomers die deelnemen aan dit evenement.

Registratie: https://ssccc.nl/en/hom

//

Presentation
Introduction of the Syrian Cultural and Community Center in two languages: Dutch by Abdalrahman Taher Agha and Arabic by Hoor al sa’ed.

Music
Masabih Band
Very nice Syrian music will be played by Ahmad Alsaleh and his two daughters.

Eat&Meet
After the music there will be a ‘matching event’ in which new and old residents of Rotterdam will get in touch with each other and thereby getting to know each other better. Wherever possible, new residents of Rotterdam will be connected with old residents so they can support each other in finding a job or improving their Dutch.The restaurant Syrian Food by Tayba will prepare the dinner for this Eat&Meet.

Children’s theater by the Syrian Cultural and Community Center
A short play about the children’s lives as refugees in the Netherlands

Music by the Syrian Cultural and Community Center Band: a variety of oriental music from Syria.

Program
17:30: Entrance guests with the “Arada Shamieh”
18:00: Opening by Khaled Alkordi & presentation
18:30: Music by Masabih Band
19:00: Eat&Meet: new residents meet old residents
20:00: Children’s Theater by the Syrian Cultural and Community Center
20:30: Oriental music by the Syrian Cultural and Community Center Band

Free admission, but locals are asked for a voluntary contribution or 5 euros to cover the travel expenses of newcomers who are attending the event.

Registration: https://ssccc.nl/en/home

Volg ons op Facebook, Twitter, Instagram en Spotify.

Facebook event

Contact

Pieter de Hoochweg 125

Coolhaveneiland, Rotterdam


info@grounds.nu

010 2444 515


Meer Info

Let's get Social