Grounds

18 juni 2021

20:00

BOI AKIH Storyteller

For English, see below 

Deur open: 19:30
Aanvang: 20:00

Storyteller vertelt een verhaal in kleuren en klanken, over een reis vol onverwachte ontmoetingen. Moderne jazz en geïmproviseerde muziek verweeft BOI AKIH moeiteloos met folk tradities uit alle windstreken om daarmee een onconventioneel en toch volkomen herkenbaar en toegankelijk eigen geluid te creëren. Akoestische klanken en elektronische soundscapes vermengen zich met het veelzijdige, warme stemgeluid van Monica Akihary, die soms in het Engels, soms in het Haruku, de taal van het eiland van haar vader, zingt. In Storyteller roepen Akihary en gitarist en componist Niels Brouwer, die samen BOI AKIH vormen, met blokfluitist Dodó Kis en koraspeler Sekou Dioubate een wereld op waar grenzen oplossen en afstanden tussen plekken, tijden en tradities niet lijken te bestaan.

Voor Storyteller ontwikkelde Brouwer met koraspeler Zoumana Diarra een opvallende en unieke kora; met een ingenieuze extensie maakten ze het van origine diatonische instrument geschikt voor de eclectische stukken van BOI AKIH. Maar in juli van dit jaar, midden in de voorbereidingen voor het eerste Storyteller-concert, overleed hun muzikale soulmate en dierbare vriend. 

Zonder ‘Zou’ toch met Storyteller doorgaan kon pas nadat zij in Sekou Dioubate een koraspeler vonden die, net als hij, doorleefde kennis van de West-Afrikaanse muziektraditie koppelt aan een onderzoekende geest en de wens om uiteenlopende muzikale invloeden te integreren in zijn spel. Met dezelfde muzikale nieuwsgierigheid beweegt blokfluitist Dodó Kis zich nomadisch tussen stijlen entr tradities, van geïmproviseerde tot Oude muziek en Hongaarse volksmuziek. Twee jonge musici, die met hun muzikale energie en ideeën BOI AKIH een heel nieuw karakter geven.

Voorafgaand aan het concert heeft Jeanneke den Boer (Culture Connection) een kort gesprek met Monica Akihary over ‘the making of’ het album Storyteller.

Let op! Dit concert heeft uitsluitend zitplaatsen (ongeplaceerd). Er zijn een beperkt aantal tickets beschikbaar. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM.

English
Storyteller is a story in colours and sounds, a story of a journey full of unexpected encounters. BOI AKIH effortlessly weaves modern jazz and improvised music with folk traditions from all over the world, creating a unique sound that is unconventional, yet totally recognisable and accessible. Acoustic sounds and electronic soundscapes merge with the versatile, warm voice of Monica Akihary, who sings in both English and Haruku, the language of her father’s island. In Storyteller Akihary and guitarist and composer Niels Brouwer, who form BOI AKIH, are joined by recorder player Dodó Kis and kora player Sekou Dioubate. Together, these four evoke a world where boundaries dissolve and the distances between places, time and traditions don’t seem to exist. 

For Storyteller Brouwer and kora player Zoumana Diarra developed a striking and unique kora. With an ingenious extension they rendered the originally diatonic instrument suitable for BOI AKIH’s eclectic pieces. But in July of this year, in the middle of preparations for the first Storyteller concert, BOI AKIH’s musical soulmate and dear friend died.  

Storyteller could only continue after BOI AKIH found in Sekou Dioubate a kora player who, like ‘Zou’, combines a thorough knowledge of the West African musical tradition with an inquiring mind and the desire to integrate various musical influences into his playing. With the same musical curiosity, recorder player Dodó Kis moves nomadically between styles and traditions, from improvised to early music and Hungarian folk music. These two young musicians give BOI AKIH a whole new character with their musical energy and ideas.

Prior to the concert, Jeanneke den Boer (Culture Connection) has a short conversation with Monica Akihary about ‘the making of’ the album Storyteller.

Attention! This concert only has seats. There are a limited number of tickets available. We follow the guidelines of the RIVM.

Facebook event

Volg ons op Facebook, Twitter, Instagram en Spotify.

Contact

Pieter de Hoochweg 125

Coolhaveneiland, Rotterdam


info@grounds.nu

010 2444 515


Meer Info

Let's get Social