Grounds

4 november 2016

vanaf 09:30 uur

10 jaar World Music & Dance Centre – Tweedaags symposium (4 + 5 nov)

10 jaar World Music & Dance Centre

Het programma loopt van 9:30 uur (inloop vanaf 9 uur) tot 16:00 – met aansluitend borrel in het Grounds café. De tijden zijn onder voorbehoud. Wijzigingen kunnen nog plaatsvinden. Bekijk het programma op de website van het WMDC.
Programma dag 1, klik hier
Programma dag 2, klik hier

Tien jaar geleden werd in Rotterdam een samenwerking opgezet die nog niet eerder was gerealiseerd. Een muziekschool, een conservatorium en een professioneel podium sloegen de handen ineen en creëerden zo de basis voor wat een culturele vrijplaats zou worden voor alle soorten en niveaus van muziek en educatie: het World Music & Dance Centre. Nu tien jaar later zien we wat deze samenwerking ons opbrengt – en ook waar nog kansen liggen. Gelukkig zijn er ook in de afgelopen tien jaar andere bijzondere samenwerkingen en initiatieven van de grond gekomen waar wij, en met ons vele anderen, van kunnen leren. Grounds, Codarts en SKVR nodigen professionals in muziek en muziekeducatie uit om ervaringen op te doen en te delen tijdens het jubileumseminar op 4 en 5 november in het World Music & Dance Centre.

Met keynote speeches door Prof. Patricia Campbell, Dr. Lee Higgins en Dr. Huib Schippers. Het volledige programma vindt u op www.wmdc.nl/wmdc-10-jaar.

Kaarten zijn verkrijgbaar per dag of voor het gehele seminar, inclusief lunch. Meerdere personen van één organisatie ontvangen korting. Docenten van SKVR, en docenten en studenten van Codarts nemen gratis deel.

PROGRAMMA

Vrijdag 4 november

Lee Higgins (keynote speech)
The welcome and hospitality in community arts

Brassbandschool (presentatie)
Sjoerd van Lee vertelt over verleden, heden en toekomst van de Brassbandschool in Rotterdam, met name de interactie met de cultuurspecifieke doelgroep en docententeam, en samenwerking met / integratie in de SKVR.

Choroschool (presentatie)
Marijn van der Linden vertelt over de choroschool in Rotterdam. Het draait vooral om de samenwerking met Podium Grounds/WMDC en de toenadering naar het reguliere muziek(vak)onderwijs. Speciale aandacht is er voor de Braziliaanse docenten die in Rotterdam zijn i.h.k.v. een unieke uitwisseling Rio-Rotterdam.

Muziekcentrum Aslan (presentatie)
Levent Aslan en Zuhal Gezik lichten toe hoe Aslan een breed bereik sorteert in Amsterdam, waar muziekeducatie – m.n. in basisscholen – momenteel hoog op de agenda staat.

MeMo (presentatie)
Max Brenman maakt muziek toegankelijk voor de allerkleinsten, leeftijd 0-4 jaar, op kinderdagverblijven en voorscholen in Amsterdam. Hij werkt met een diverse groep muzikanten en muziekinstrumenten. Door middel van een speciale website wordt de ouderbetrokkenheid vergroot. Max is op zoek naar partners in Rotterdam.

ZangExpress (Vashti de Caluwé)
De ZangExpress is één van de partners in de Muziekcoalitie, dat erop is gericht om alle Rotterdamse kinderen in aanraking te brengen met muziek. De ZangExpress doet dit door middel van bijscholing voor leerkrachten en projecten op scholen.

ZangExpress geeft tussen de middag een kleine presentatie met basisschoolleerlingen uit Rotterdam Zuid, gevolgd door een praktische en theoretische workshop in de middag.

Winston Scholsberg
Winston Scholsberg verzorgt al jaren voor WMDC-Grounds het scholenprogramma MultiJam, een intercultureel muziekfeest voor basisschoolleerlingen uit Rotterdam. Daarnaast biedt Winstons Muziekschool, ook onderdeel van de Muziekcoalitie, een digitale methode voor de basisschool. Winstons Muziekschool bestaat uit een korte scholing voor leerkrachten, digitale lessen voor op school en oefenvideo’s voor de leerlingen.

Watch that Sound
Watch that Sound van Jacques Veerman is een methode die werkt met soundscapes en filmmuziek. Leerlingen gaan zelf praktisch aan de slag.

Suzan Lutke
Ntb

Codarts: Docent Dans
De docentenopleiding van Dans van Codarts zorgt ervoor dat studenten nauw in contact komen met verschillende doelgroepen in de wijk; of eigenlijk wordt er uitgegaan van brongroepen. Ingrid Stoepker ligt toe wat dit betekent en hoe dit wordt gerealiseerd. Ingrid Stoepker, Marijke Lips i.s.m. Alina Jacobs en Shari Oleana: Codarts Docent Dans gaat de wijken in.

Wobbe Kuiper
Wobbe Kuiper doceert muziektheorie aan de wereldmuziekstudenten van Codarts. Een bont internationaal gezelschap verschijnt in zijn klassen, met rijk verschillende muzikale achtergronden. Het is aan hem om hen een goede maar vooral ook relevante theoretische basis te geven voor hun opleiding Turkse muziek, tango, Indiase muziek, flamenco, of Braziliaanse of Cubaanse percussie. Kuiper deelt zijn vraagstukken, dilemma’s en opvattingen over wereldmuziekonderwijs aan een West-Europese onderwijsinstelling.

Wilco Witte e.a.: SKVR Wijkmuziekschool
Met SKVR de wijken in

Codarts: World Music Box
De studenten van de Docent Muziek opleiding van Codarts verzorgen lessen en workshops met de ‘World Music Box’. Een toelichting en demonstratie.

Marga Wobma: Muziekroute UCK
Muziekeducatie op ‘moeilijke’ plekken in Utrecht

Iebèl Vlieg: Jeugdcultuurfonds
Over toegang, doelgroepen en status

Patricia Campbell (keynote speech)
Music and children: what they hear at school, what they hear at home

Jan van den Eijnden e.a.: LKCA
Ntb

PROGRAMMA

Zaterdag 5 november

Huib Schippers (keynote speech)
Een van de grondleggers van het WMDC schetst de domeinen waarin muziek groeit, bloeit en (over)leeft: Sustainable Futures

Case in point: Rajae El Mouhandiz
Rajae El Mouhandiz, muzikante en theatermaakster, richtte uiteindelijk zelf maar een agency op voor talenten uit de Maghreb. Als ‘maakster’ met een diverse achtergrond blijkt haar weg naar het podium langer dan zou hoeven.

Lloyd Marengo: Roots & Routes Summerscool
Beginnen bij de basis: scouten en ontwikkelen van jonge talenten – R&R geeft hen een stem en een outlet

Andries van den Broek van SCP
Onderzoek naar informele cultuurbeoefening

Dutch Caribbean Groove Orchestra
Een alternatieve manier van cultuureducatie en -participatie

Malique Mohamud
De lange weg: hoe krijgt een divers veld van makers toegang tot de mainstream? Met o.a
Özkan Gölpinar (RvC) over het verschil als inspiratie en verandering van ons vocabulaire hierover
Yassine Boussaid: Amsterdam Andalusisch Orkest & Meervaart
Natalie Beckers: Rrreuring @ Podium Mozaïek
Laurien Saraber: AFK en nieuwe makers

wmdcgrounds-078_dxo

English
10 years World Music & Dance Centre

Ten years ago in Rotterdam a collaboration was set up that had not been realised before. A music school, a conservatorium and a professional stage came together and created the foundation for what would become a free space for all styles and levels of music and education: the World Music & Dance Centre. Now ten years on we see what this collaboration brings us – and where there are still opportunities to be explored. Fortunately in the past ten years also other extraordinary collaborations and initiatives were also conceived and realised, from which we – and wit hus many others – may learn. Grounds, Codarts and SKVR invite professionals in music and education to gain new experiences and share their own during the anniversary seminar on 4 and 5 November at the World Music & Dance Centre (home of Grounds).

With keynote speeches by Prof. Patricia Campbell, Dr. Lee Higgins and Dr. Huib Schippers. Full program to be found on www.wmdc.nl/wmdc-10-jaar.

Tickets are available per day or for the full seminar, including lunch. Multiple person from a single organisation receive a discount. Teachers from SKVR, and teachers and students from Codarts have free admission.

wmdcgrounds-063_dxo

Volg ons op Facebook, Twitter, Instagram en Spotify.

Facebook event

Contact

Pieter de Hoochweg 125

Coolhaveneiland, Rotterdam


info@grounds.nu

010 2444 515


Meer Info

Let's get Social